Projekty

Název projektu:

PRAMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁBAVY

Registr.č. projektu: CZ.023.68/0.0/0.0/18_0013632
číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
číslo výzvy 02_18_063
název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
zahájení projektu: 1.9.2019
ukončení projektu: 28.2.2022