Aktuality

Zálohy kultura

- malé děti - 400,-Kč; 

- ostatní děti 600,-Kč - středňáci + školáci
Plaťte učitelce ve třídě co nejdříve. Podrobnosti v šatně - zápis ze školních schůzek. Vyúčtování na konci roku dle skutečnosti. 

Dne: 06. 09. 2016

Finanční dar

jako každý rok přivítáme vaši štědrost ve formě finančního daru ze kterých bychom rádi doplnili stavebnice lego do tříd pod stromeček jako vánoční nadílku a hračky na zahradu. Výši daru necháváme na vašem uvážení. Dostanete darovací smlouvu, nejlépe platbu provést převodem, číslo účtu je stejné jako platíte ostatní platby.

Předem za vaše děti děkujeme!

Dne: 06. 09. 2016

Projekt Hravá voda

s finanční spoluúčastí rodičů:

1. Lyžování - 1.850,-Kč, termín 13.2.-17.2.2017 - středňáci + školáci
2. Plavání - 1.000,- -1.200,- Kč říjen - květen - POUZE "ŠKOLÁCI"
tyto projekty budou realizovány pouze za předpokladu dostatečného zájmu rodičů, proto pokud máte zájem vyplňte si předběžnou přihlášku v šatně vaší třídy.
Co nejdříve.

Dne: 06. 09. 2016

Projekty pro školáky

Keramika, angličtina, hravé pokusy, polodenní výlety do lesa - podzim x jaro apod. budou před zahájením zveřejněny na stránkách školky a v šatnách -  ve školním vzdělávacím programu.


Dne: 05. 09. 2016

Taneční kroužek Takt

pokud máte zájem - vyplňte si předběžnou přihlášku v šatně. Kroužek bude probíhat pouze za předpokladu zájmu alespoň 12 dětí. Kapacita je 20-24 dětí. 

Cena od října do května 800,-Kč formou kurzovného, platit budete na účet Taktu.
Pondělí 15,45 - 16,15 hod., nebude zajištěn dozor učitelkou. děti budou předány cvičitelce na základě zmocnění na závazné přihlášce.

Dne: 05. 09. 2016